REFORMUN YÜKÜNÜ SAĞLIKÇILAR TAŞIYOR

"'ŞSSsBsass -—-askanı prof. Dr Vnrlıî * er Kom|syonu| REFORMUN YOKUNU SAĞUKCIUR11SIY0R Sağlık alanında dev adımlar atan Türkiye, halkına 5 yıldızlı hizmet sunuyor. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlıkta dönüşüm reformlarının yükünü bugüne kadar çok büyük fedakârlıklarla sağlık çalışanlarının taşıdığını söyledi. R.EKREM SAHAN/ANKARA w Sağhk-Sen tarafından bu yü 5'in- S AG LIK" S E N cisi düzenlenen Hemşirelik ve ı ıpı |ix AriVnD FbPİik fiemrjozvumu. Anka- Ul UİV r*V' I \-JI\ I cisi düzenlenen Hemşirelik ve 'Ebelik Sempozyumu, Ankara'da yapıldı. Sempozyuma TBMM Aile ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş de katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Sağhk-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlıkta dönüşüm reformlarının yükünü bugüne kadar çok büyük.fedakârlıklarla sağlık çalışanlarının taşıdığını ifade etti. Gelinen noktada, sağlık hizmeti üretim sürecini sıkıntıya sokacak, başarı hikâyesini kesintiye uğratacak bazı olumsuzluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Memiş, reform sürecinde bu sorunları yönetecek politikaların güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti. ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER ARTIRILMALI Şiddetin önlenmesine yönelik şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Sağlık-Sen'in katkısı olduğunu söyleyen Memiş, ancak alman tedbirleSempozyumun açılışında konuşan TBMM Aile, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu ise, sağlık çalışanlarının lehine, onların taleplerini karşılayan bütün düzenlemelere kapılarının açık olduğunu belirterek, bu konuda bakanlığın çalışmalarının da takipçisi olduklarını ifade etti. rin yetersiz kaldığını, yeni ve caydırıcı uygulamaların hayata geçmesini istedi. Bunlardan birinin tutuklu yargılama ve şiddet uygulayanın sosyal güvenlik harcamalarının devlet tarafından karşılanmaması ve cebinden ödemesi olduğunu söyleyen Memiş, toplumsal farkındalığın artırılmasının da şiddeti önleyecek etkenlerden olduğunu vurguladı. YIPRANMA PAYI TORBADA YER ALACAK Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ise, sağlık çalışanlarının 5 yıllık hizmetlerine karşılık 1 yıllık yıpranma payı verilmesinin, hazırladıkları torba kanun taslağında yer aldığı müjdesini verdi. Gümüş, torba yasa taslağında, teşkilat şeması, yapılanma ve hastane yapılanmalarının da torba yasa tasarısında yer aldığını belirtti. Gümüş ayrıca, döner sermaye konusundaki çalışmanın da yıl sonuna kadar hazır olacağını ifade etti. SAĞLIKTA PERSONEL KALİTESİ ÖNEMLİ Sağlıkta personel kalitesi ve insan gücü kaynağının nitelikli hale gelmesi gerektiğini söyleyen Gümüş, lisans tamamlamanın bu yönde büyük bir önemi olduğunu kaydetti. Şiddet konusunda, son iki yıla bakınca kısmi azalma söz konusu olduğunu söyleyen Gümüş, Bakanlık olarak şiddet uygulayanlara yönelik her türlü tedbiri almak istediklerini dile getirdi. Kreş konusunda genelge yayınladıklarını, ancak bazı kanuni boşluklarla karşılaştıklarını söyleyen Gümüş, bu düzenlemenin yasal değişiklikle gerçekleşeceğini ifade etti.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo