SAĞLIK-SEN'NDEN BÜYÜK ADIM

5AG' 1K-5EI SAGLIK-SEN'DEN BUYUK ADIM Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrgat, döner sermayeden gelir vergisi kesilmesine sebebiyet veren hükümlerin iptali için açılan davada Danıştay 4. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. KISENUİU II Engin ETİNGÜ-Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrgat, döner sermayeden gelir vergisi kesilmesine sebebiyet veren hükümlerin iptali için açılan davada Danıştay 4. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Başkan İrgat, "Dava, il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarını kapsıyor. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Yönetmeliğindeki gelir vergisi kesilmesine dair hükümlerin iptali için açmış olduğumuz dava ise devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde ve İl Sağlık Müdürlüğü ile il Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde net performans puanının belirlenmesine dair hükümlerde yer alan "gelir vergisi" ibarelerinin iptali için açtığımız davada Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildı"dedi. VERGİNİN KANUNİLİĞİ İLKESİNE AYKIRI' "Danıştay kararında, 209 sayılı Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Ilc Lsenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile ek ödemelerin oranı ile usul ve esaslarını belirleme konusunda Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü ile Sağlık Bakanlığına Yönetmelik çıkarına yetkisi verildiği, ancak Yönetmelikte dayanağı olan Kanun ile verilen yetkinin dışına çıkılarak yapılacak ödemeler üzerinden ayrıca vergi kesintisi yapılması hususunda da karar alındığı belirtilerek dava konusu hükümlerde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verilmiştir" diyen Başkan İrgat, " Ayrıca kararda vergi kesintisi yapılması ya da yapılmaması yolundaki düzenlemelerin ancak Anayasa'dan sonra en üst norm olan Kanun ile konulup kaldırılacağı ya da değiştirileceği belirtilerek, davaya konu Yönetmelik gibi ikincil düzenlemelerde verginin kanuniliği ilkesine de aykırılık teşkil edildiği belirtilmiştir" açıklamasında bulundu. 'GELİR VERGİSİ KESİLMEMELİDİR' "Sağlık çalışanlarının döner sermayelerinden gelir vergisi alınmasının adaletsizliğine yıllardır dikkat çekmemize rağmen, "Diğer kamu kurumlarında görev yapanların ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmemektedir" şeklinde sözlerini sürdüren Başkan İrgat, " Sağlık çalışanlarının döner sermayesinden hem gelir vergisi alınıyor, hem de emekliliğe yansıtılmayarak ayrı bir mağduriyete yol açılıyor. Bunun için biz de Sağlık-Sen olarak, döner sermayeden gelir vergisi kesilmemesini yargıya taşıdık. Yargı talebimizi haklı bularak, döner sermayeden gelir vergisi alınmasını sağlayan yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurdu. Bu kararın verildiği tarihten itibaren, kararın kapsadığı il sağlık müdürlüğü il halk sağlığı müdürlüğüne bağlı çalışanların döner sermayelerinden gelir vergisi kesilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo