ÖZGÜLER; Cinsiyet Üstünlük Aracı Değildir...
03 Nisan 2016, Pazar

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık-Sen Stratejik Araştırma Merkezi (SASAM) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Çalışan Kadın Olmak” analizinden yola çıkan Sağlık- Sen Kocaeli Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile önemli açıklamalarda bulundu. Şube Başkanımız Dt. Kerem ÖZGÜLER, özellikle işgücü piyasasındaki ağırlıklı rolleri nedeniyle sağlık sektöründe kadın çalışanların karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine yönelik açıklamalarda bulundu. 

“ CİNSİYET ÜSTÜNLÜK ARACI DEĞİLDİR ”

Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın hazırlayıp ve SASAM tarafından da yayınlanan bilimsel araştırmada da yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;” Yüce kitabımızın Hucurat Suresinde, “Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.” buyrularak, cinsiyetin bir üstünlük aracı olmadığı vurgulanmıştır. Bu olgu, cinsiyet üstünlükleri üzerinden yapılan tartışmaların anlamlar dünyamızda bir karşılığının bulunmadığının bilinmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Aile toplum hayatında hak ve sorumluluklara bağlı geliştirilen hukukun korunması güzel işlerin yapılması ve Hakkın tecelli ederek adalet duygusunun sağlanmasına hizmet edecektir.”  

“ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLAR ”

Sağlık sektörü, gerek kamu gerekse özel sektör uygulamaları içinde kadın işgücünün yüksek olduğu sektörlerden biri durumundadır. Zorunlu hizmet, nöbet, iş sağlığı ve güvenliği riskleri, kariyer zorlukları gibi nedenlerle tüm çalışanlar için önemli zorlukları içinde bulunduran sektör, iş ve aile yaşamı dengesini sürdürmekle yükümlü olan kadın çalışanlar üzerinde daha derin etkiler oluşturmaktadır. Bu konuda, özellikle 2000’li yıllar boyunca sağlanan destek ve teşvikler sınırlı da olsa etki göstermiş ve işgücüne katılma ve istihdam düzeylerinde gelişmeler kaydedilmiştir. 

“ BİZ BATI TOPLUMUNDAN FARKLIYIZ ”

Toplum hayatında, anne ve eş olmak gibi iki büyük fonksiyona sahip olan kadının bu fonksiyonları yanında, çalışarak gelir elde etmesi hiç şüphesiz bireysel ve toplumsal açıdan önemli katkılar sağlayacaktır. Ancak Cennet anaların ayağı altındadır” Hadis-i şerifi ile yüceltilen anneliğin, toplumsal değerler sistemimiz içindeki yerinin, batı dünyasındaki materyalist ilişkiler setinden farklı özellikler taşıdığı da unutulmamalıdır.” 

“ DESTEK MEKANİZMALARI ŞART 

Bu noktada, kadınların eğitime ve istihdama erişimleri konusunda, her türlü destek ve çabanın artırılarak sürdürülmesi ve kalkınmada kadın elinin de katkısının sağlanması önemli bir gerekliliktir. Bununla birlikte, çocukların eğitim ve gelişimi olmak üzere, aile sorumluluklarına yönelebilmenin de kadın tarafından yapılabilecek bir tercih olduğu da unutulmamalıdır.  Bu çerçevede, kadınların iş ya da aile ağırlıklı tercihlerinin veri kabul edilerek, destek mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo