Aile Hekimliği Nereye Gidiyor ?
01 Şubat 2019, Cuma

Şube Başkanımız Erdal YILDIRIM, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının sorunlarını ele aldı.

Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada; Birinci basamak sağlık hizmeti sunan Aile Sağlığı Merkezlerimiz, koruyucu odaklı olması gerekirken, geldiğimiz noktada tedavi edici ve hastane odaklı olmaktadır. Aile hekimi ile Aile Sağlığı Çalışanlarının görev tanımlarının net olarak ortaya konması gerektiğini ifade eden Yıldırım, buna bağlı olarak da Aile Hekiminin iş güvencesinin korunması ile Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına iş güvencesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

AİLE HEKİMLERİ, RAPOR HEKİMLERİ DEĞİLDİR !

Sürdürülebilir sağlık sistemi için aile hekimliğine genel sağlık sistemi içerisinde gerekli önemin verilmesi gerektiğine dikkat çeken YILDIRIM, ASM’ lerimiz de rapor talepleri karşılanamaz durumda olup, raporlara sınırlama getirilmelidir. Asli görevleri koruyucu hizmet vermek olan Aile Hekimlerimizi “Rapor Hekimi” hüviyetine büründürmek istenmesi kabul edilemez. Süresi dolan ilaç raporlarının yazdırılmasından tutun da, özel hastanelerden alınan reçeteleri SGK’nın karşılaması için yazdırmak isteyenler ya da başkası için siparişle ilaç yazdırmak isteyenler Aile Hekimlerimize baskı kurmaktadır. Falanca hastanede şu tahlilleri istediler, orada çok pahalı olduğu için siz yapar mısınız gibi amacı dışına çıkılması da kabul edilemez bir durumdur.

İZİN SORUN, YÜKSEK MALİYETLER USANDIRIYOR !

Aile Hekimlerimiz için sadece yıllık izin değil doğum izni, süt izni kullanımı bile sorun olduğunu dile getiren YILDIRIM, yıllık izne çıkarken yerlerine vekalet edecek meslektaşlarını bulmaları gerekiyor. Bu da vekalet eden doktorun iş yükünün iki kat artması anlamına geliyor. Artan kiralar ve işletmeyle ilgili (su, elektrik, telefon, personel maaşları, tıbbi malzemeler vs.) ödenen cari giderler aile hekimleri üzerinden giderilmeye çalışılması hekimlerimizi yıpratmaktadır, dedi.

YOĞUN İŞ YÜKÜ YIPRATIYOR !

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin yan birim görevlendirmeleri ile hasta sayısı mevcut hasta sayısının iki katına çıkmakta ve personel ağır iş yükü altına girmekte diyen Yıldırım, “Okul taramalarının da eklenmesi ile iyice ağırlaşan iş yükü altında ezilen personel asıl görevini yapamaz hale gelmektedir” dedi.

Sağlık sisteminin önemli saç ayağı olan Aile Hekimlerimiz ve Aile Sağlığı Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü noktasında Sağlık-Sen olarak her zaman çalışanlarının yanında olduğunu dile getiren YILDIRIM, Aile Sağlığı Merkezlerimizin iş yoğunluğunun azaltılması, Aile Hekimliği Birimleri için gerekli sağlık personeli desteğinin sağlanması, ASM’de çalışan A sınıfı işçi maaşına %26 oranında zam yapılırken, Aile Hekimlerine oranındaki zam adaletsizliği, Aile Sağlığı Çalışanı ve Aile Hekimlerinin planlanan performans kriterleri de dikkate alınarak katsayıların artırılması isteğine temas ederken, Aile Sağlığı Merkezinde bulunması gereken zorunlu ilaçların temininde yaşanan sıkıntıların biran önce giderilmesini istedi…

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo