Sağlık Bakanında Tık Yok !
04 Aralık 2019, Çarşamba

Şube Başkanımız Erdal Yıldırım yaptığı açıklamada;

Sağlık Bakanının göreve geldiği günden bu yana çalışanların hiçbir problemi ile ilgili bir girişimde bulunmadığını dile getirerek, “yeni binalar yapmak, büyük şehir hastaneleri açmak sağlık çalışanlarını mutlu etmiyor” dedi. Sağlık çalışanlarının çalışma hayatındaki sıkıntıları, gelir durumlarındaki düşüş, personel eksikliği ve iş yükü ağırlığı çalışanlar üzerinde mutsuzluk kaynağı haline gelmekte, hatta aile hayatını dahi olumsuz etkilemektedir.

ADALETSİZ SİSTEME SON VERİLMELİ !

Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık sistemimizin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sistemi de artık fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar üzerinde mutsuzluk kaynağı haline gelmiştir. Sağlık çalışanları her geçen gün fakirleşiyor. Artık miadını dolduran döner sermaye sisteminin değiştirilerek, adil, sağlık çalışanlarının beklentilerine uygun ve sürdürülebilir bir sistemin getirilmesini istiyoruz" dedi.

ÇALIŞMA SÜRELERİ ÇOK UZUN !

Sağlık çalışanlarımız aylık 180 saat çalışması gerekiyorken, sağlıktaki istihdamın yetersiz olmasına bağlı olarak ekstra 130 saate yakın nöbet tutmak durumunda kalıyor. Sağlık çalışanının yeterli düzeyde istihdamı olmuş olsa hem iş yükü, hem çalışma süreleri azalmış olacaktır. Buna bağlı olarak sağlık hizmeti daha nitelikli olacaktır. İstihdamın şiddeti de azaltacağını düşünüyoruz. Çünkü insanların sağlıktaki şiddete yönelik göstermiş oldukları gerekçe, 'benimle ilgilenilmedi' noktasında bir eleştiridir. Yeteri düzeyde istihdam yapıldığında, sağlıktaki şiddetin de azalacağına inanıyorum."

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MUTSUZ !

Sağlık çalışanlarımız çalıştığı kurumlarda 1 kişi, 3 kişinin yapması gereken işi yapıyor diyen Yıldırım, bu sürdürülebilir bir durum değil. Uzun yıllardır sağlıkta istihdamın yetersiz olmasına bağlı olarak çalışanların yükü her geçen gün artıyor. Sağlık çalışanlarımız mesleki mutsuzluk yaşamaktadır. Ne yazık ki bu olumsuzluklar karşısında sağlık çalışanlarımızın yüzde 60’ı yaptığı işten memnun değil ve fırsatını bulduğunda mesleğini bırakmayı düşünüyor.

Sağlık çalışanlarının emeğini ve gönlünü tam anlamıyla kazanabilmek için adil ve güven duyulan bir Döner Sermaye Sistemi kurulması, performansa bağlanan gelirlerin toplam gelir içindeki ağırlığının yüzde 20-25 oranında olması gerekmektedir. Güçlü bir sağlık algısı inşa etmenin tek yolu budur diyen Yıldırım, Sağlık çalışanlarımızın emekli olduktan sonra da çalışırken ki hayat standartları korunmalıdır. Ne yazık ki insan sağlığını korunması için yıllarını vermiş sağlık çalışanlarında, emekliliklerinde yüzüstü bırakıldığı algısı hakimdir. Bu kaygının giderilmesi yönünde adımlar ivedilikle atılmalıdır" diye konuştu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo