Ücrette Adalet, İvedilikle Tesis Edilmelidir!
10 Mart 2020, Salı

Şube Başkanımız Erdal Yıldırım, “Sağlık çalışanları adına uzun süredir mücadele verdiğimiz ek ödemelerin iyileştirilmesi talebi, geçen hafta yayımlanan yönetmelik ile beklentileri karşılamamış ve çalışma barışının daha da bozulmasına zemin hazırlamıştır. Bu düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Sendikamızın her fırsatta gündeme getirdiği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılması hususu önceki gün itibariyle gerçekleşmiş olması memnuniyet vericidir. Bu artışla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ek ödeme yönetmeliğinde yapılacak değişiklik çalışması beklentileri artırmıştır. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan ek ödeme yönetmeliği, meslek gruplarını olumlu etkilemesi ve hizmet alanında işbirliğine katkı sunması gerekirken bu beklentileri boşa çıkarmıştır. Düzenleme sağlık çalışanlarının ihtiyacını gözetmekten uzak, ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğini olumsuz etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. SUT’taki fiyat artışı da adaletsiz dağılıma bir çözüm olamayacaktır.

SAĞLIK, EKİP İŞİDİR
Bizler sağlık ekip işidir demekten tükendik ama siz “sağlık hekim işidir” demekten vazgeçmediniz diyen Yıldırım, performansa dayalı ek ödeme sisteminin çöktüğünü 5 yıldır söylüyoruz ve yeni hazırlanması gereken sistemin herkese adaletli ve eşit olması gerekir söylemimizi de duymadınız veya duymak istemediniz. Sağlık Bakanlığı yanlış politikalarıyla iyice dibe vurmuş bir kez daha Hekim Bakanlığı olduğunu tüm çalışanlara göstermiştir. Hekim dışı sağlık çalışanlarının isyanını görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz.

HEKİM DIŞI ÇALIŞAN YOK SAYILAMAZ
Sağlık çalışanlarımız çalışma şartlarının zorlukları göğüs geren; gecesi gündüzü, hafta sonu, bayramı tatili, kar tatili, yaz tatili gibi argümanlarının olmadığı bir çalışma sisteminde bir gün izinliyim duygusunu yaşayamamaktadır. Ne deprem de, ne afet de, ne çığ felaketinde, ne de salgın hastalıklarda biz yokuz demedi ve hep vardı. Vicdanla, samimiyetle ve merhametle yaptığı mesleğinde artık tükendi ve tüm kamuoyu da duydun ki Sağlık Bakanlığının yanlış politikaları çalışanları tüketti.

Ne yazık ki sağlık çalışanlarımızın mutsuzluğunu görmezden gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri hekim ve hekim dışı ayrımına girmesini kabul etmiyoruz. Performansı yapan hekim ise hakkını verin ama hekim dışı çalışanı da artık yok saymayın.

TALEP İVEDİLİKLE REVİZE EDİLMELİ
Ek ödeme mevzuatının ana kurgusu değişmeden 2003 yılındaki kurgu üzerinden yapılan bu düzenleme sorunların katlanarak büyümesine sebebiyet verecek ve sağlık çalışanlarının mali açıdan daha büyük mağduriyetler yaşamasına neden olacaktır.

Sağlık Bakanlığı, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde beklenti ve ihtiyaçları gözeterek, sağlık çalışanlarının her birini dikkate alacak şekilde kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yönetmeliği gözden geçirmelidir. Karar vericilerin, bu adımı atması temel talebimizdir. Bakanlık bu haklı talebi ivedi bir şekilde gündemine alarak yönetmeliği revize etmelidir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo