Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına, İş Güvencesi Sağlanmalı !
29 Haziran 2020, Pazartesi

Şube Başkanı Erdal Yıldırım, yaptığı açıklamada; Aile Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilen Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları iş güvenceleri bulunmadığını ve bu çalışanların iş güvencelerinin sağlanması gerektiğini, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Yıldırım, Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarımız aynı işi yapmalarına rağmen kadrolu olan çalışanların sahip olduğu birçok haktan mahrum durumdadır. İnsan onuru ve insana yakışan bir yaşamdan bahsederken, yok sayamayacağımız bu hakların bir takım düzenlemelerle hemen Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına verilmesi kaçınılmazdır. Bu insan haklarının bir gereğidir. dedi.

Aynı iş yerinde çalışan, aynı işi yapan, farklı statüler amir, memur ilişkisini doğuruyor diyen Yıldırım, “İş güvencesi olan çalışan, güvencesi olmayan çalışanı güdümü altına almak ister. Sonuç olarak iş barışı bozulur. Fiili memur amir ilişkisi görünmese de istenmeden psikolojik baskı kaçınılmazdır. Psikolojisi bozulan aile hekimliğinde çalışan kamu çalışanı ASÇ (Aile Sağlığı Çalışanı) asıl kadrosuna geçerek farklı mekanda psikolojik travmadan kurtulabilir. Aile hekimliğinde çalışan kamu dışı personelin asıl kadrosu olmadığı için kaderine terk edilmekte psikolojik travmalarla hiç tasvip etmediğimiz sonuçlar doğabilmektedir.

TAYİN HAKKI YOK !

Aile hekimliğinde çalışan Kamu çalışanı ASÇ eş durumu tayin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek tayin oluyor ve iş garantisi devam ediyor. Aile hekimliğinde çalışan Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor. Kamu Dışı ASÇ sözleşme hakkı devam ettirilerek gittiği ilde ya da ilçede mevcut boş birim ile sözleşme yapma hakkı verilmelidir. Bunun içinde Kamu Dışı kadroları ilin emrine değil de, Bakanlığın emrine verilmelidir.

DOĞUM YAPAN İŞSİZ KALIYOR !

Bununla birlikte Aile hekimliğinde çalışan kamu çalışanı ASÇ doğum sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek iznini kullanıyor ve iş garantisi devam ediyor. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor. En az 3 çocuk denilerek, genç nüfusun artmasını hedeflenen ülkemizde mevcut çalışma şartları ile aile hekimliğinde çalışan Kamu Dışı sağlık çalışanlarını evlenmemeye, evlenseler de çocuk yapmamaya itiyor. Bu nedenle Kamu Dışı ASÇ sözleşme hakkı saklı kalmak şartı ile doğum sonrası ücretsiz izne çıkma hakkı, izin dönüşünde boş olan birim ile sözleşmesinin devam etmesi hakkı verilmelidir.

EMEKLİ TAZMİNATI ALAMIYOR!

Aile hekimliğinde çalışan kamu çalışanının asıl görev yerine dönerek emeklilik tazminatı hakkını kazandığına dikkat çeken Yıldırım şunları söyledi: “ Aile hekimliğinde çalışan kamu dışı aile sağlığı çalışanının emeklilik tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Aile hekimliğinde çalışan Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına emeklilik tazminatı yolu açılmalıdır.

Son olarak da Aile Hekimliği Sisteminde 180 gün heyet raporu sonrası izinlerde Aile Hekimliği sözleşmesi fesih olur ve kamu çalışanı ilk görev yerine dönerek rapor izni 657’ye göre devam eder. Aile hekimliğinde çalışan kamu dışı ASÇ ise işten çıkarılır. Aile hekimliğinde çalışan Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının hastalık nedeni ile aldıkları rapor sınırlaması kaldırılmalı, yada aile hekimliğinde çalışan kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının sözleşme hakkı devam ettirilmelidir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo