Döner Sermayeden Maaş Uygulamasına Karşı Dava Açtık

 

 Sağlık Bakanlığı'nda memur kadrosuna sözleşmeli personelin bir kısmı maaşlarını genel bütçeden değil kurumların döner sermaye işletmelerinden almaya devam ediyor. Sağlık-Sen, kadro hakkına sınırlama getirdiğini ve bu durumdaki çalışanların döner sermaye yetersizliğine bağlı olarak olumsuz etkilenebileceği gerekçesiyle uygulamanın iptali için dava açtı.

 


Dava dilekçesinde, Bakanlık işleminin Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerce güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına yer verildi.


Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, maaşlarını döner sermayeden alan personelin, döner sermaye yetersizliğine bağlı olarak sadece ek ödemelerini değil maaşlarını da zamanında alamama veya eksik alma ihtimali olduğuna dikkat çekerek, "Döner sermaye kadrosu gibi ayrı bir uygulama kabul edilemez. Kadroya geçenlerin hepsi maaşlarını genel bütçeden almalıdır. Yargının eşitlik ilkesini gözeterek bu yönde bir karar vereceğine inanıyoruz" dedi. Memiş ayrıca, maaşlarını döner sermayeden alan 42 bin kadrolu, 8 bin sözleşmeli personelin genel bütçeye geçirilmeleri halinde, hastanelerin üzerinden yıllık bazda yaklaşık 1 milyar TL gibi bir yükün kalkmış olacağını söyledi.

 

Döner Sermaye Bütçesinden Maaş Alıp Tayin Talebinde Bulunan Personelin Atamaları Genel Bütçe Olacak Şekilde Yapılacak


Sendikamız, Sağlık Bakanlığı'nda ücreti döner sermayeden karşılanan sözleşmeli personelin kadroya geçişleri ile birlikte maaşlarını, tüm kadrolu memurlarda olduğu gibi genel bütçeden alması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Girişimlerimiz sonuç vermiş ve 2011 yılı Eylül Dönemi Naklen Atama İlan Metni'nde gerekli düzenleme yapılmıştı. Bakanlık ayrıca sendikamızın yazılı başvurusuna gönderdiği cevabi yazıda, sözleşmeli iken kadroya geçen ve tayin isteyen personelin maaş ödemelerinin genel bütçe üzerinden yapılacağı bilgisini verdi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo