Genel Başkan Metin Memiş: “Çözüm Arayan Sivil İnisiyatifi Güçlü Tutacağız”

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Halk Sağlığı Kongresinde konuştu. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş "Sağlık Personelinin Hak ve Sorumluluklarında Yaşanan Sorunlar ve Sağlık Personeline Yönelik Şiddet" konulu bir sunumla katıldı.

 


Türkiye'de son 8 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile vatandaş merkezli bir yaklaşım ortaya konulduğunu ve bunun hasta memnuniyeti açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Memiş, buna karşın sağlık çalışanlarının haklar ve çalışma güvenliği açısından ciddi sorunlarla yüzyüze kaldığını söyledi.


Sağlıkta haklar konusunda yaşanan sorunların temelinde, hastaların hakları ile çalışanların haklarının aynı düzlemde ele alınmamasının yattığını kaydeden Genel Başkan Metin Memiş, "Sağlıkta dönüşümün sekizinci yılında vatandaş memnuniyetinin yanı sıra ortaya çıkan en çarpıcı gerçek; sağlık çalışanlarının mesleki bağlılık ve motivasyonlarının ciddi şekilde azaldığıdır" şeklinde konuştu.


Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik son yıllarda artan şiddet olayları nedeniyle sağlık kurumlarında çalışma güvenliğinin önemli bir sorun halini aldığını belirterek, "Sağlık-Sen'in yetkiye ulaştığı 2009 yılından bugüne, çeşitli çalışmalarla konuyu gündemde tuttuklarını söyledi.

 


Konuşmasında, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen "Emeğe Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans" sempozyumunun sonuçları hakkında da bilgi veren Memiş şunları söyledi:


"Sempozyumda, çözüme yönelik sunulan önerilerin ve kararlılık mesajlarının, sağlık çalışanlarının şiddetle mücadele konusundaki beklentilerine önemli ölçüde cevap verdiğini söyleyebiliriz. Çalışanlara yönelik bir şikayet hattı oluşturulması, cezai müeyyideleri ve güvenlik önlemlerini artırma gibi somut önlemlerin yanı sıra, şiddetle başa çıkabilme kapsamında iletişim eğitimlerine de ağırlık verileceği sempozyumda en yetkili ağızlarca ifade edildi. Biz Sağlık-Sen olarak bunların takipçisi olacağız. Bakanlığın bu meseleyi geç de olsa sahiplenmiş olmasını önemsiyoruz. Biliyoruz ki, sağlık kurumlarında şiddete sıfır tolerans, şiddeti tetikleyici tüm nedenlerle yüzleşerek sağlanabilir. Şiddet, tamamen ortadan kaldırılamasa da, tüm kesimlerin samimi işbirliği ile minimize edilebilir.


Önümüzdeki günlerde sempozyumun bir devamı olarak, Sağlık Bakanlığı uzmanları, sendikamız bilim kurulundan uzmanlar, medya temsilcileri ve diğer sivil toplum örgütlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir çalıştayla sorun analizi yapacağız. Çalıştay sonunda, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı oluşturmayı hedefliyoruz. Sağlık kurumlarında şiddeti önlemeye dönük fiziksel önlemler, hukuksal müeyyideler, kitle iletişim kanallarının kullanımı, sağlık çalışanlarına yönelik kriz ve risk iletişimi ile ilgili eğitim modüllerinin oluşturulması, halkın sağlık kurumlarını kullanım noktasındaki tutum yanlışlarını önleme amaçlı tanıtıcı materyaller gibi pek çok hususu ayrıntılı bir şekilde tartışma fırsatı bulacağız."Sağlık-Sen'in sorunlarla mücadelede her zaman çözümü arayan sivil inisiyatifi canlı tutacağını belirten Genel Başkan Metin Memiş, konuşmasını şöyle tamamladı:"Biz Sağlık-Sen olarak; sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik Bilimsel temelli çözüm önerileri geliştirmekle, sağlık çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme sürecinde önemli kazanımlar elde edilebildiğini gösterdik. Bunu sözleşmelileri kadroya alınması süreciyle ispatladık. Toplu sözleşme hakkını elde ederek ispatladık. Yıllık izin ve rapor dönemlerinde ek ödeme alınmasını sağlayarak, hekim dışı sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı sağlayarak ispatladık.


Önümüzdeki süreçte de, inşallah toplu sözleşme masasında, döner sermaye adaletsizliklerini çözmek için mücadele edeceğiz. Nitelikli sağlık hizmetinin nitelikli emekle sağlanabileceği gerçeğinden hareketle, devlet ve üniversite hastanelerinde tam gün görev yapan hekimlerimizin, hocalarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının hak ettikleri ekonomik ve sosyal koşulların sağlanması için, çözüm odaklı bir vizyonla ve kararlılıkla mücadele edeceğiz."Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in kongre sunumuna ulaşmak için tıklayınız

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo