Radyasyonla Çalışan Personelin Mesai Dışı Çalışma Puanına İlişkin Açıklama

 

Radyasyonla Çalışan Personelin 08.10.2007-07.08.2008 Tarihleri Arasındaki Haftalık 20 Saat Fazla Çalışmasına İlişkin Mesai Dışı Çalışma Puanına İlişkin Açıklama:

 


Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2007 günlü 21025 sayılı Genelgesi ile radyasyonla çalışanların mesai saatleri haftalık 25 saatten 45 saate çıkarılmış, ancak Danıştay 12. Dairenin kararı sonucu Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 07.08.2008 tarih ve 20218 sayılı yazısı ile haftalık mesai saati 45 saatten 25 saate düşürülmüştür.


Bu durumda radyasyonla çalışan personele 08.10.2007-07.08.2008 tarihleri arasındaki haftalık 20 saat fazla çalışmasına ilişkin mesai dışı çalışma puanı verilecek midir? Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sivas Valiliğine gönderilmiş olan yazıda mesai dışı çalışma puanının 01.04.2006 tarihinden itibaren uygulandığı belirtilerek röntgen teknisyenlerine mesai dışı çalışma puanı verilip verilmeyeceğine ilişkin süreç tarihlerle izah edilmektedir.


Danıştay'ın mesai saatlerini haftalık 45 saatten 25 saate düşüren kararından söz etmeksizin yapılan bu açıklamalar nedeniyle, radyasyonla çalışan personelin 08.10.2007-07.08.2008 tarihleri arasındaki haftalık 20 saat fazla çalışmasına ilişkin mesai dışı çalışma puanı verilip verilmeyeceği net olarak ifade edilmese de, haftalık 20 saatlik fazla çalışma da mesai dışı çalışma puanına dahil edilmelidir. Üyelerimizin bu döneme ilişkin fazla mesai ücretinin yanı sıra mesai dışı çalışma puanı için de kurumlarına yapacakları müracaatlara olumsuz cevap gelmesi halinde ise dava açmaları gerekmektedir. Ancak dava açacak üyelerimizin kurumlarına müracaat etmeden önce daha önce açılmış emsal davaların sonucunu beklemelerini tavsiye etmekteyiz.

 

Bu açıklamadan hareketle;


1- Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas Valiliğine gönderilen söz konusu yazıda, çalışma saatlerinin 45 saatten 25 saate düşürüldüğü döneme ilişkin fazla çalışma ücreti hususunda açıklama yapılmamıştır. Oysa haftalık 20 saat çalışmalarına karşılık gelen fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

 

2-Danıştay'ın mesai saatlerini haftalık 45 saatten 25 saate düşüren kararından söz etmeksizin yapılan bu açıklamalar nedeniyle, radyasyonla çalışan personelin 08.10.2007-07.08.2008 tarihleri arasındaki haftalık 20 saat fazla çalışmasına ilişkin mesai dışı çalışma puanı verilip verilmeyeceği net olarak ifade edilmese de, haftalık 20 saatlik fazla çalışma da mesai dışı çalışma puanına dahil edilmelidir.

 

3-Üyelerimizin bu döneme ilişkin fazla mesai ücretinin yanı sıra mesai dışı çalışma puanı için de kurumlarına yapacakları müracaatlara olumsuz cevap gelmesi halinde ise dava açmaları gerekmektedir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo