SHÇEK’te Kurum İdari Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdik

 

Sosyal Hizmet Kolunda 2009 yılında yetkiye ulaşan sendikamız Kurum İdari Kurul toplantılarında farkını ortaya koyuyor.

7 Nisan 2010 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen KİK toplantısından 2010 yılında görevde yükselme sınavı yapılması, tüm memur, ambar memuru, santral memuru, daktilograf vb kadrolarda görev yapanların VHKİ kadrosuna geçişi gibi konularda önemli kararlar çıktı.

 

2010 yılının ilk KİK toplantısında öncelikle, sendikamızın yetkili sendika olarak katıldığı, 22 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen KİK toplantısında mutabakata alınan talepler değerlendirildi. Mutabakata varılan konuların bir kısmı çözüme kavuşurken, önemli bir kısmında da çözüme yaklaşıldığı görüldü.

 

TÜM MEMURLARA VHKİ KADROSU

 

Sağlık Bakanlığında tüm memurların VHKİ kadrosuna geçişini sağlayan sendikamız SHÇEK’te çalışan memurların da VHKİ kadrosuna geçişi için mücadele başlatmış, sosyal hizmetlerde yetkili olmasının ardından ilk KİK toplantısında bu konunun çözümü talebini KİK kararlarına aldırmıştı. 2010 yılının ilk KİK toplantısının gündeminde de yer alan tüm memurların VHKİ kadrosuna geçişi ile ilgili iptal-ihdas çalışması tamamlanmıştır. Konu Bakanlar Kurulu’ndan gelecek kararı beklemektedir.

 

2010’DA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

 

KİK toplantısında yaşanan önemli gelişmelerden birisi de 2010 yılında görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavı açılması kararı oldu. İlk Kurum İdari Kurul toplantısında, her yıl düzenli görevde yükselme sınavı açılması talebimiz çerçevesinde 70 memur, 25 şoför ve 30 öğretmen kadrosu için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 2010  yılında yapılacak şekilde planlanması kararı alındı.

 

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI İÇİN BELİRLİ KADROLARDA ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTININ KALDIRILMASINI İSTEDİK

 

Sendikamız SHÇEK’te Kuruluş Müdürlüğü ve Kuruluş Müdür Yardımcılığı kadrolarına başvurularda belirli kadrolarda çalışmış olma şartının kaldırılarak, fakülte ve 4 yıllık mezunu olup, genel şartları taşıyan tüm personelin bu kadrolara başvurabilmelerinin yolunun açılmasını talep etti.  KİK toplantısında mutabakata alınan kararlar arasında bu talebimizin araştırılması kararlaştırıldı.

 

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL TALEBİ HALİNDE KADROYA GEÇİRİLECEK

 

Sağlık Bakanlığında olduğu gibi SHÇEK’te de kurum hizmetlerinin kalıcı ve kadrolu personel eliyle gördürülmesi doğrultusundaki sendikal ilkemiz çerçevesinde, 22 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen KİK toplantısında sendikamız, başta öğretmenler olmak üzere geçici görevlendirilen personelin talebi halinde kadroya geçirilmesinin sağlanmasını istemişti. Sendikamızın talebi doğrultusunda bu sorun çözüme kavuştu ve geçici görevlendirilen personelin talebi halinde SHÇEK’e kadrolarıyla geçişi sağlandı.

 

SOSYOLOGLARIN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

 

Sendikamızın gerek KİK toplantıları gerekse 2009 toplu görüşmelerinde gündeme getirdiği, çözümü noktasında YÖK nezdinde çeşitli girişimlerde bulunduğu sosyologların teknik hizmetler sınıfına geçişi ile ilgili konu çözüme kavuştu.  Kurum İdari Kurul toplantısında da değerlendirilen bu konuda Bakanlar Kurulu kararı bekleniyor.

 

KREŞ İNDİRİMİ VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SOSYAL TESİSLERİNDEN YARARLANMA

 

Sendikamızın 2009 KİK toplantısında mutabakata aldırdığı konular arasında, SHÇEK personelinin çocukları için kreş indirimi yapılması ve Milli Eğitim Bakanlığının sosyal tesislerinden indirimli yararlanmaları için çalışma yapılması talebi de yer alıyordu. SHÇEK tarafından kabul edilen bu talebimiz konusunda gerekli mevzuat değişikliği çalışmaları başlatıldı. Ayrıca SHÇEK çalışanlarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal tesislerinden indirimli yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılması için girişimde bulunulacak.

 

BANKA PROMOSYON PROTOKOLÜ REVİZE EDİLECEK PROMOSYONLAR TEK SEFERDE VE EŞİT ÖDENECEK

 

Toplantının gündem konularından birisi de kurum çalışanlarına ödenecek olan banka promosyonları oldu.  Toplantıda bu konu ile ilgili banka promosyon protokolünün revize edilmesi, promosyonların tüm personele tek seferde, eşit şekilde ve yüzde 95 oranında ödenmesi kararlaştırıldı. Sendikamız banka promosyonlarından yüzde 5’lik bir oran da olsa kesintinin yapılmaması talebini iletti. Sendikamızın bu talebinin bir sonraki KİK toplantısında görüşülmesi kararlaştırıldı.

 

Sendikamız adına, Genel Sekreterimiz Menderes Turbay, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Mustafa Kulluk, Genel Mali Sekreterimiz M. Güner Erdoğdu ve Genel Basın Yayın ve Dış İlişkiler Sekreterimiz Semih Durmuş’un katıldığı Kurum İdari Kurul toplantısı sonrası imzalanan toplantı tutanağı içinde şu kararlar yer aldı:

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo