Tam Gün Yasası'nı Cumhurbaşkanı'na Taşıyacağız

 

Cumhurbaşkanından Tam Gün Yasasında döner sermaye tavan oranları ile ilgili düzenlemeyi ve radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresini 35 saate çıkaran düzenlemeyi veto etmesini isteyeceğiz.

 

Sağlık Bakanlığı kurumlarında ve üniversite hastanelerinde çalışan hemşire, ebe, sağlık memuru, memur, laborant gibi farklı branşlardaki tüm sağlık çalışanlarının Tam Gün Yasası’nda uğradığı adaletsizliklerin giderilmesi için sendikamız demokratik mücadelesini sürdürüyor.

 

Yarın görüşmeleri tamamlanması beklenen Tam Gün Yasası’nda Hükümet’in hekim dışı personelin emeğini göz ardı eden tavrını sürdüreceği anlaşılmaktadır. Yasanın 15 Ocak 2009 tarihinde kabul edilen ilk 8 maddesinde, hekim dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi, döner sermaye gelirlerinin emekli keseneğine yansıtılması gibi haklı taleplerimiz dikkate alınmamıştır. Radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresini 35 saate çıkaran düzenlemeden geri adım atılmamıştır. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası olarak Tam Gün Yasası’nın asıl mağdurları olan hekim dışı personelin uğradığı haksızlığı  anlatmak ve yasanın söz konusu maddelerini veto etmesini talep etmek amacıyla tüm teşkilatımızın sesini Cumhurbaşkanına ulaştıracağız.

 

 “YASA, BU HALİYLE EKİP RUHUNU VE ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAR”

 

Genel Başkanımız Cumhurbaşkanına mektup eylemimizle ilgili basına açıklamalarda bulundu. “Tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmemesi, hekimlerde olduğu gibi döner sermaye gelirlerinin bir kısmının emekliliklerine yansıtılmaması ve radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerinin 35 saate çıkartılması gibi yasadaki itiraz noktalarımız hakkında cumhurbaşkanından veto talebinde bulunacağız diyen Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, şu görüşleri dile getirdi:

 

“Sağlık-Sen olarak uzun süredir döner sermaye dağılımındaki adaletsizliklerle mücadele ediyoruz. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin uygulandığı 6 yıllık süre zarfında ek ödeme dağılımındaki adaletsizliğin hekim dışı personel aleyhine geliştiği görülmüştür. Sağlık Bakanlığı bu gerçekten hareketle hazırladığı Tam Gün Yasa Taslağında hekim dışı personelin döner sermaye tavan oranlarını yükseltmiştir.  Tam Gün Yasası bu adaletsizliği belli ölçüde giderme noktasında bir fırsat iken maalesef Bakanlar Kurulu tasarısından hekim dışı personelin döner sermaye tavan oranlarını yükselten düzenleme çıkartılarak var olan adaletsizliğin devamına karar verilmiştir. Tam Gün Yasası bu haliyle bir ekip hizmeti olan sağlık hizmetlerinin sunumunu ve çalışma barışını olumsuz etkileyecektir.

 

 Tabip dışı personel döner sermaye sisteminin mağdurlarıdır. Tam Gün Yasası ile bu mağduriyetleri devam etmektedir. Yasanın hekim odaklı ele alındığı şeklinde sağlık çalışanları arasında yaygın bir kanaat gelişmesine neden olan bir diğer düzenlemesi de hekimlerin döner sermaye gelirlerinin bir kısmının garanti gelir olarak ücretlerine ve emekliliklerine yansıtılması uygulamasıdır. Hükümeti, hekimler açısından olumlu bulduğumuz bu düzenlemeye iten gerekçenin, niçin diğer sağlık çalışanları için işletilmediği izah edilmelidir. Aksi takdirde ben yaptım oldu mantığı içinde hareket etmek, sağlık çalışanları arasında huzurluk oluşturmaktan başka yarar sağlamayacaktır”

 

Sağlık-Sen olarak, hekimlerin tam gün esasına göre çalışmasını vatandaşın daha kaliteli sağlık hizmeti alması adına önemsiyoruz, ancak Tam Gün Yasasının bu haline karşıyız. İtirazımızı üyelerimizin mektupları ile birlikte Cumhurbaşkanına ileteceğiz. Cumhurbaşkanımızın Özel İstihdam Büroları ile ilgili yasayı veto ederken ortaya koyduğu sağduyulu yaklaşımı, Tam Gün Yasası’nın adaletsizlik içeren hükümlerinin düzeltilmesi için de sergileyeceğine ve yasanın adaletsizlik içeren maddelerini veto edeceğine inanıyoruz”

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo