Sendikamızdan Tedavi Katılım Payına İptal Davası

 

Maliye Bakanlığının tedavi katılım payı adı altında kamu çalışanlarından ve vatandaşlardan kesinti yapılması ile ilgili yayınladığı genelge ve tebliğin iptali için Danıştay’a dava açtık.

İlk olarak 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kurulu tebliği ile tedavi katılım payı adı altında 2, 4, 6, 10 TL olarak yapılan kesintiler, Danıştay 10. Dairesi tarafından durdurulmuştu.  Maliye Bakanlığı Anayasaya göre kanunla düzenlenmesi gereken tedavi katılım payı kesintilerini 4 Eylül 2009 tarihli genelgesi ve 18 Eylül 2009 tarihli tebliğ ile bir kez daha uygulamaya koyarken miktarı da 2, 8,15 TL’ye yükseltti. Sendikamız Hukuk Bürosu, yargı kararlarına ve Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, Maliye Bakanlığının söz konusu genelgesi ve tebliğinin iptali için Danıştay’a dava açtı.

Sendikamız tarafından açılan davanın gerekçesinde, 25 Haziran 2009 tarihinde çıkartılan torba kanunla  ‘Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan ve tedavi katılım payı oranlarının tespitinde Maliye Bakanlığı’nı yetkilendiren düzenlemenin de Anayasanın 73. Maddesine aykırı olduğu ifade edildi. Anayasanın 73. maddesinin 3. Fıkrasında vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin ancak kanunla konulabileceği, 4. Fıkrasında ise kanunla belirlenen sınırlar içinde düzenleme yapma yetkisinin Bakanlar Kurulunda hükmü yer alıyor. Sendikamız Hukuk Bürosu söz konusu tebliğ ve genelgenin iptali için Danıştay’a açtığı davada, buna ek olarak; 5917 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 8. maddenin 1. fıkrası ile Geçici 9. maddenin ve 5917 sayılı Kanunun 40. maddesinin Anayasaya aykırılık yönünden incelenmesi için Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini de talep etti.

“TEDAVİ KATILIM PAYI UYGULAMASI HUKUK DIŞIDIR”

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Hükümetin çalışanına reva gördüğü yüzde 2.5 + 2,5’luk zammın ardından tedavi katılım payını iki kat artırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Maliye Bakanlığı’nın web sayfasında yayınladığı kamu görevlileri etik sözleşmesinde halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı taahhüt ettiklerini belirten Genel Başkanımız Mahmut Kaçar,  “Tedavi katılım payı uygulaması hem hukuk dışı hem de etik dışıdır. Dar ve sabit gelirli halktan ve çalışanlarından muayene ücreti keserek, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal memnuniyeti artırmak mümkün değildir” şeklinde konuştu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo