Sendikamızdan Hukuk Zaferi

 

Sendikamızın açtığı davada, Danıştay 12. Dairesi, sözleşmeli personelin hastalık iznini 30 günle sınırlandıran hizmet sözleşmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay 12. Dairesi, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin yıllık izin süresinin belirtildiği 8/b maddesinde yer alan “Resmi tabib raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir” şeklindeki düzenleme hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sendikamızın hizmet sözleşmesindeki hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı veren Danıştay 12. Dairesi, hastalık halinin öngörülemeyen bir durum olduğuna dikkat çekti. Hastalığın insan sağlığı ve çalışma verimi açısından en önemli mazeret olduğu gerekçesine yer verilen kararda, hizmet sözleşmesinde yer alan “yılda 30 günü geçmemek üzere” düzenlemesinin, 657 Sayılı Kanunun, hastalık iznini düzenleyen 105. Maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sözleşmeli personelin birçok konuda olduğu gibi hastalık izni konusunda da sözleşmeli olmasından kaynaklanan mağduriyet yaşadığını belirterek, “ Aynı kurumda aynı işi yapan çalışanların birisine tanınan haktan diğerinin yararlanamıyor olmasının ne hukuki, ne de insani bir izahı mümkün değildir” dedi. Sağlık-Sen’in kamudaki sözleşmeli-kadrolu ayrımını ortadan kaldırma adına mazeret tayini, becayiş hakkı gibi önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken Genel Başkan, “Yetkili sendika olarak kamuda sözleşmeli-kadrolu ayrımına son verilmesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için mücadelemiz sürecektir. ” dedi.

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Danıştay 12. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararının, 30 günü aşan hastalık durumunda işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan sözleşmeli personeli rahatlattığını belirterek, yargı süreci sonunda, Anayasaya ve kanunlara aykırı olan bu düzenlemenin iptal edileceğine inandığını kaydetti.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo