Özlük Haklarının Gözetildiği Bir Yasa İstiyoruz

 

Sendikamız Yönetim Kurulu üyeleri, Tam Gün Yasa Tasarısı’nın TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine katıldılar. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın tasarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu komisyon toplantısında, Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar da, Tasarıya ilişkin görüşlerini açıkladı.

 

Genel Başkan Mahmut Kaçar, 15 Mayıs itibariyle Sağlık-Sen’in hem Sağlık Bakanlığı’nda hem de Türkiye genelinde yetkili sendika olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında, Tam Gün Yasa Tasarısı’nın sağlık çalışanlarının kaygılarını giderecek, haklı taleplerine cevap verecek bir şekilde yasalaşmasını istediklerini dile getirdi.

 

Tam Gün Yasası’yla sağlık çalışanlarının iş yükünün daha da artacağına dikkat çeken Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, “Tam Gün Yasası’ndan verim alınabilmesi için sağlık çalışanlarının geleceğe ilişkin kaygıları giderilmelidir. Sağlık-Sen olarak, gerek Başbakanlık, Bakanlık ve parlamento düzeyinde gerçekleştirdiğimiz temaslarda gerekse basına yansıyan görüşlerimizde, gündeme getirdiğimiz itiraz noktalarımız, çalışma koşullarında adaletin sağlanması adına dikkate alınmalıdır” şeklinde konuştu.  

 

Genel Başkan, başta tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi,  hekimlere makam tazminatı, döner sermaye gelirlerinin emeklilik keseneklerine yansıtılması, tabip dışı personelin de mesleki mali sorumluluk sigortasından yararlanması, röntgen teknisyenlerinin haftalık çalışma süresini 37.5 saate çıkaran düzenlemenin iptali konuları olmak üzere, sendika taleplerini içeren bir raporu da komisyon üyelerine sundu.

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, komisyon toplantısında, sendikasının Tam Gün konusunda yaptığı hekim araştırmasının sonuçlarından da bahsetti. Yedi ilde 1018 hekimle yapılan araştırma sonucunda hekimlerin yüzde 61’nin tam güne destek verdiğini anlatan Kaçar, tam güne destek vermeyen yüzde 39’lük hekim kesiminin temel endişesinin ise özlük haklarda ve ekonomik haklarda gerileme olduğunu vurguladı.

 

Tam Gün Yasasını özünde desteklediklerini dile getiren Genel Başkanımız, “sağlık çalışanlarının itiraz ettiği temel hususlar bellidir. Tam Gün Yasası sağlık çalışanları açısından adaleti gözeten bir yasa olmalıdır. Sağlık çalışanlarının içine sinmeyen bir yasa ile sağlık hizmetlerinde başarının yakalanması mümkün değildir. Biz Sağlık çalışanlarının haklarının gözetildiği bir yasaya destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo