Personel İstihdamı Artırılmalıdır

 

Sendikamızın 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hazırladığı araştırma raporuna göre, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık personelinin iş yükü yaklaşık 4 kat arttı.

Sendikamız Araştırma Bürosu,  14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bir rapor yayınladı.  Araştırma raporuna göre, 2003 yılından itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bir yılda sunulan sağlık hizmeti yaklaşık 4 kat artarken, personel açığı da katlanarak büyüdü.  2002 yılında 66 milyon olan poliklinik hizmeti sayısının, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte 2008 yılında 217 milyona yükseldiğine dikkat çekilen Sendikamız raporunda,  “sağlık hizmetinde yakalanan başarıda, iş yükü en az 4 kat artan sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları yatmaktadır” denildi.

AĞIR İŞ YÜKÜ MESLEKİ RİSKLERİ BÜYÜTÜYOR

Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık altyapısında son 5 yılda önemli düzeyde gelişmeler kaydedildiğine dikkat çekilen raporda, personel politikasında ve istihdamında ise yetersiz kalındığı belirtiliyor. Rapora göre, Türkiye hekim başına düşen nüfus açısından 53 ülkenin bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi listesinde 52. sırada,  hemşire başına düşen nüfus açısından ise son sırada yer alıyor.  Bu tabloya rağmen Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinin aksamaması için kendi sağlığından ödün vererek çalışmak zorunda kaldığı kaydedilen raporda, Ağır iş yükü altında çalışmak durumunda kalan sağlıkçıların mesleki risklerle karşılaşma oranının buna bağlı olarak yükseldiği belirtildi.

“HASTA HAKLARI GÜZEL, YA ÇALIŞANIN HAKKI”

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, vatandaş odaklı olarak nitelendirilen Sağlıkta Dönüşüm Programının sağlık personelinin çalışma koşulları ve özlük haklarına da eğilmesi gerektiğini belirterek,  OECD ve AB ülkeleri ile mukayese edildiğinde sağlık çalışanlarının çok büyük özveri ile hizmet verdikleri görülmektedir. Sağlıkta hizmet kalitesini artırma adına Hasta Hakları uygulaması başlatan Bakanlığımız, çalışanların haklarını da gözeten politikalar geliştirmelidir” dedi.

Genel Başkan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle gündeme getirdikleri  sorunlara yönelik çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

-Başta hekim ve hemşire ihtiyacı olmak üzere personel istihdamı artırılmalıdır.

-Sağlık çalışanlarının çalışma süreleri AB’nin Çalışma Süreleri  Direktifine uygun şekilde düzenlenmelidir. 

-Sağlık Çalışanlarına yönelen şiddete karşı caydırıcı tedbirler alınmalıdır

- Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemindeki adaletsizlikler giderilmelidir.

-Sağlık çalışanları mesleki risklere karşı sigortalanmalıdır.

- Çalışma barışına zarar veren farklı istihdam politikalarına son verilmeli ve sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir.

 

 

SENDİKAMIZ  RAPORUNDA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER İSE ŞÖYLE

100.000 kişiye düşen hekim sayısı ortalaması AB üyesi ülkelerde 317,75, Avrupa Bölgesi ülkelerde 338,12 iken  Türkiye de bu ortalama 146,14’dır.Türkiye deki 100.000 kişiye düşen uzman hekim sayısı AB üyesi ülkeler ortalamasının yarısından azdır.   

Ülkemizde 1000 kişiye düşen doktor sayısı 1,6 iken, OECD ortalaması 3,1 dir.

1000 kişiye düşen hemşire-ebe sayısı ise OECD ortalaması 9,7 iken, ülkemizde 2,1 dir.

Kişi başı hekime düşen müracaat sayısı 2002 de 3 iken, 2008 de 6.3

Bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı 2002 de 121 iken, 2008 de 329

MR cihazı sayısı 2002 de 18 iken, 2008 de 200

Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayısı 2002 de 869 iken, 2008 de 6.633

Diyaliz cihazı sayısı 2002 de 1.510 iken, 2008 de 3.880

Hasta yatağı sayısı 2002 de 107.307 iken 2008 de 127.596

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo