Sendikamız Dava Açtı Maliye Geri Adım Attı

 

Maliye Bakanlığı, Sendikamızın açtığı dava sonrası, personelin döner sermaye ödemelerine sınır getiren düzenlemeyi geri çekti.

 

Sendikamız, Döner Sermaye Yönetmeliğine aykırı biçimde, döner sermaye gelirlerine sınır getiren Maliye Bakanlığı düzenlemesinin iptali için 5 Şubat 2009 tarihinde dava açmıştı. Maliye Bakanlığı, konu ile ilgili Valiliklere yeni bir genel yazı göndererek yaptığı hatadan döndü.

 

Maliye Bakanlığı, hastanelerde döner sermaye gelirlerinin tüm ödemeleri karşılayamadığı durumlarda giderlerin hangi sıra ile ve nasıl ödeneceğine dair yaptığı düzenlemeyi, uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle geri çekti.

Maliye Bakanlığı 25 Aralık 2008 tarihinde tüm valiliklere gönderdiği genel yazısında, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerini sınırlayan biçimde döner sermaye gelirlerinin dağılımını yeniden düzenliyordu. Sendikamızın personelin döner sermaye gelirlerine kısıtlama getirdiği gerekçesiyle dava açtığı söz konusu düzenleme de; personel döner sermaye ödemeleri dışardan hizmet alımından kaynaklı giderlerle aynı başlıkta birleştirilirken, ilk üç sıradaki (a,b,c) zorunlu giderlerin ödenmesinden sonra kalan gelirin sadece yüzde 65’inin bu giderlere harcanması şartı getiriliyordu.

 

Maliye Bakanlığı, konu ile ilgili uygulamada yaşanan sorunları ve bu konuda Sendikamızın yaptığı itirazı dikkate alarak Valiliklere yeni bir genel yazı gönderdi. 1 Mart 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemede, Döner Sermaye Gelirlerinin dağılımındaki öncelikler listesi ilgili yönetmelikte belirtilen şekilde yer alıyor.

Maliye Bakanlığı söz konusu genel yazısında personelin döner sermaye ödemelerinde sıkıntı yaşanmayacak şekilde tedbir alınması talimatı da veriyor.

 

Maliye Bakanlığı, konu ile ilgili Valiliklere gönderdiği genel yazı

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo