Sorunların Çözümü İçin Atılan Adımları Değersizleştirmek, Emeğe Saygısızlıktır

Bir internet sitesinde, sendikamızla ilgili iyi niyetli yaklaşımdan uzak, sorunların çözümü için atılan adımları değersizleştirmeye yönelik bir haber yayınlandı. Söz konusu internet sitesine gönderdiğimiz açıklamamız aşağıdaki gibidir:

Sorunların Çözümü İçin Atılan Adımları Değersizleştirmek, Emeğe Saygısızlıktır

Türkiye’de memur sendikacılığının tarihi geçmiş yıllara dayanmaktadır. Uzun yıllar verilen mücadelenin ilk adımı sendikaların yasal olarak kabul edilmesi, sonraki adımı ise sendika yasasının çıkması, en son adımı ise, toplu sözleşme hakkının verilmesi olmuştur. Sırada ise toplu sözleşmenin olmazsa olmazı grev hakkının elde edilmesi bulunmaktadır. Grevsiz toplu sözleşme, sendikacılığın ruhuna aykırıdır.

Bütün bu kazanımlar, yapılan tek tek ziyaretlerle, küçük-büyük eylem ve etkinliklerle, haklı talepleri her platformda dile getirmekle elde edilmiştir. Unutulmamalıdır ki, mermeri delen damlaların gücü değil, sürekliliğidir.

Toplu görüşme ve müteakibindeki toplu sözleşme süreçlerinde elde edilen kazanımlar da, taleplerin anlatılması, ikna edilmesi ve kabul ettirilmesi sonucu elde edilen başarılardır. Bir seferlik ziyaretle bir sonuç alınamayacağı bilinen bir gerçektir.

Bu doğrultuda, sitenizde yer alan haberde, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını anlatmak, onların sesini duyurmak, taleplerini dile getirmek için yapılan ziyaretleri, çay ziyaretine indirgeyerek içini boşaltma gayretini iyi niyetten uzak bir çaba olarak görüyoruz.

Bizim sendikal anlayışımız, sorunları dile getirmek, çözüm önerisini sunmak ve öncelikli olarak diyalog zemininde sonuç üretmektir. Tam gün yasası, eleştirdiğiniz ziyaretler sonrası Genel Kurul gündeminden komisyona geri çekilmiş, araştırmacıların mağduriyeti giderilmiş, aile hekimlerinin tutacakları nöbet 16 saatten 8 saate indirilmiştir.

Biz üyelerimizin yanı sıra, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına buradan bir kez daha sesleniyoruz; Talepleriniz kazanıma dönüşene kadar bu ziyaretlere devam edeceğiz.

Genelde bütün kamu görevlilerinin, özelde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını dile getirmek ve çözüm üretmek, onlar için kazanımlar elde etmek Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in sendikal amaçlarından biridir. Bir çay içimlik ziyarette bile bulunmayıp, kazanım elde etmek şöyle dursun, sorunları dile getirmek için kıllarını bile kıpırdatmayanlara yönelik eleştiri yapılması gerekirken, çalışan ve sorunları her platformda dile getiren, şimdiye kadar da sayısız kazanım elde eden Sağlık-Sen’in bu çalışmalarını değersizleştirme çabaları az önce ifade ettiğimiz gibi iyi niyetten yoksun, üzüm yemek yerine bağcıyı dövmeyi amaçlayan bakış açısının tezahürüdür.

Biz çalışmalarımızı birilerinin takdir etmesine yönelik bir beklenti veya eleştirme endişesinin gölgesinde yürütmüyoruz. Bize hesap soracak olan tek güç, üyelerimizdir. Üye sayımız, üyelerimizden bize ulaşan tepki ve teşkilatımızdan aldığımız geri dönüşler bizim doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.

Elde ettiğimiz kazanımları hiçbir zaman yeterli görmedik. Taleplerimiz kazanıma dönüşene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bıkmadan usanmadan ziyaretlerimizi sürdürecek, kamu görevlilerinin taleplerini dile getirmeye ve kazanıma dönüştürmeye devam edeceğiz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo