4/C’li Personelin Aile (Eş ve Çocuk) Yardımından Sosyal Güvenlik Primi Kesilmeyecek

Bilindiği üzere 7 Ağustos 2013 tarihinde imzalanan ikinci dönem toplu sözleşmesi kamu görevlileri için son derece önemli kazanım elde edildi. Kamu görevlilerinin taban aylığına en yüksek zammın yapıldığı bir toplu sözleşme oldu. Kapsamı ve kazanımlarıyla sendikal tarihe büyük bir zafer olarak geçen ikinci dönem toplu sözleşmenin önemli kazanımlarından biride 4/C’li personele yüksek oranda zam yapılması, aile yardımından yararlanma hakkının elde edilmesidir.

Aile yardımı kazanımıyla, evli eşi çalışmayan ve iki çocuklu 4/C’li personelin maaş zammına ilave olarak 164 TL eş yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 38 TL, 6 yaş üstü çocuklar için ise 19 TL çocuk yardımı almaya hak kazanmıştır.

Bu önemli kazanımlar 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve bu yardımdan yararlanma hakkı kazanan 4/C’li personelin maaşlarına da yansımıştı.  Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun ilgili hükmü gereğince 4/C’li personelin eş ve çocuk yardımından, Sosyal Güvenlik priminden kesinti yapılmakta ve buna bağlı olarak eş yardımının yaklaşık 10 TL, çocuk yardımının ise 0-6/6 yaş üstü olma durumuna göre sırasına göre 5 ve 3 TL eksik ödenmesi durumu gerçekleşmiştir.

Memur-Sen olarak; 4/C’li personelin eş ve çocuk yardımından sosyal Güvenlik pirimi kesintisi yapılması nedeniyle karşı karşıya kaldığı mağduriyeti sona erdirmek ve 4/A ve 4/B kapsamındaki kamu görevlileri ile eşit miktarda eş ve çocuk yardımı almasını sağlamak amacıyla gerekli başvuruları yaptık ve talep yazılarını oluşturduk. Bu doğrultuda Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik kurumu başkanlığı nezdinde yaptığımız ön görüşmelerden sonra 15.01.2014 tarihinde sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığın’dan yazılı talepte bulunduk. Talebimizde 4/Cli personelin eş ve çocuk yardımından Sosyal Güvenlik primi kesintisi yapılmasının söz konusu personelin diğer kamu görevlilerinden daha düşük tutarda eş ve çocuk yardımı almasına neden olduğunu ifade ettik.Bu durumun “Kamu Görevlisi” kavramı üzerinden eşitlik, adalet ve hakkaniyetle çeliştiğini ifade ettik. Bu anlayışla; 5510 sayılı kanunun 80. Maddesinde yer verilen yetki çerçevesinde 4/C’li personelin eş ve çocuk yardımının tamamının prime esas kazanç tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacak şekilde oran tespitinin yapılmasını talep ve teklif ettik.

Bu talebimiz doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hazırlanan düzenleme resmi gazetenin bugünkü (14.022014) tarihli ve 28913 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in yayınlanması suretiyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemeyle 4/C’li personelin çocuk yardımının tamamı ile eş tutarının tamamının prime esas kazanç tutarının hesaplanmasında dikkate alınmamasına ilişkin oranlar belirlenmiştir. Bu oranlara ilişki hükümler aşağıda yer verilmiştir.

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “7.7-Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlığı altında yer alan, “7.7.2-Çocuk Zammı (Yardımı)” başlığı altında düzenlenen kısmının birinci paragrafına, “çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin % 2’si” ibaresinden sonra gelmek üzere; “, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü” ibaresi eklenmiştir. (Çocuk yardımına ilişkin düzenleme; istisna tutulan tutar = net asgari ücret *0.04 = 846*0.04 =33,84

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “7.7-Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlığı altında yer alan, “7.7.3-Aile Zammı (Yardımı)” başlığı altında düzenlenen kısmının birinci paragrafına, “16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin %10’u” ibaresinden sonra gelmek üzere; “, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si”  ibaresi eklenmiştir. (Eş yardımına ilişkin düzenleme; istisna tutulan tutar = net asgari ücret *0.04 = 846*0,20 =169.2)

Talebimiz kararlılığımız ve ısrarımızla yapılan bu düzenlemeyle birlikte 4/C’li personele ikinci dönem toplu sözleşmesiyle elde ettiğimiz eş ve çocuk yardımından sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması uygulaması sona erdirilmiş ve 4/C’ li personelin diğer  kamu personeli ile eşit tutarda eş ve çocuk yardımı alması konfederasyonumuzun yeni bir kazanımıyla sağlanmıştır Bu çerçevede 4/C’li personelin eş ve çocuk yardımı almasında katkısı olmayanların yapılan bu değişikliği ve giderilen bu haksızlığı kendi kazanımıymış gibi göstermesini hayretle karşılıyoruz.

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE'DE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo