HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ’NDE ‘SAĞLIK OKURYAZARLIĞI’NI TARTIŞTIK

Halk Sağlığı Günleri kapsamında düzenlediğimiz ‘Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu’  konunun uzmanlarını bir araya getirdi. Bürokrasiden medyaya, sendikalardan sağlık hizmetlerinin sunumundaki paydaşlara kadar ‘halk sağlığı’ alanına giren bütün kesimlerin temsilcilerinin yer aldığı sempozyumda; Sağlık Okuryazarlığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Sunumu, Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu, Sağlıkta Bilgi Kirliliği’nin yanı sıra Göç ve Halk Sağlığı konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Açılışına Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ak Parti Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun yanı sıra Ak Parti Adana Milletvekili ve Sağlık Komisyonu eski Başkanı Necdet Ünüvar’ın da katıldığı sempozyum iki gün sürdü. Sağlık bürokrasisi ve çalışanlarıyla akademik camianın büyük ilgi gösterdiği sempozyumdan çıkan sonuç rapor haline getirildikten sonra sorunların çözümü, politikaların geliştirilmesi için konunun taraflarına sunulacak ve kamuoyuna açıklanacak.

 

 

 

1.PANEL: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Oturum Başkanlığı’nı Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek’in yaptığı 1. Panel’de; Sağlık Okuryazarlığı ele alındı. Mustafa Örnek bu oturumda, Sağlık-Sen’in yaptığı Sağlık Okuryazarlığı hakkında detaylı bilgi verdi. İlk panelde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayla Okay ‘Sağlık Okuryazarlığının Gelişiminde Kitle İletişim Araçlarının Rolü’, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Teşviki Daire Başkanı Dr. Kağan Karakaya ‘Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Okuryazarlığı Hakkındaki Çalışmaları’, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ‘Yetersiz Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Hizmetine Etkileri’ konularını ele aldı.

 

 

 

2. PANEL: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU

Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunumu başlıklı 2. Panel’in oturum başkanlığını Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şencan yaptı. Prof. Şencan oturum öncesi genel bir konuşma yaparak, Bakanlığı ve Halk Sağlığı Kurumu’nun Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nin sunumu yaşanan süreci ayrıntılı şekilde katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. İrfan Şencan’ın Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri başlıklı sunumunun yanı sıra 2.Panel’de, Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü Yunus Emre TSM Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman ‘TSM Bakışıyla Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konularında sunum yaptı.

 

 

 

3. PANEL: ÇOK PAYDAŞLI SAĞLIK SORUMLULUĞU

Sempozyumun ilk gününün son oturumu Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu başlığı altında yapıldı. Oturum Başkanlığını da yapan Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Sur, sağlık okuryazarlığı konusunda Sağlık-Sen’in yaptığı çalışmanın önemine dikkat çekti. Bu oturumda ayrıca, THSK Çevre Sağlığı Daire Başkanı Dr. Hüseyin İlter ‘Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Kapsamında Sağlık Bakanlığı Çalışmaları’, Yüksek İhtisas Üniversitesi Kurucu Rektörü-Doğader Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman ‘Sağlık Sektöründe Çok Paydaşlı İşbirliğinin Önemi’, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Fatih Seyran ‘Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunda STK’ların Rolü’ ve Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr. İbrahim Ersoy da ‘Sağlığın Geliştirilmesinde Medyanın Sorumluluğu’ konularında sunum gerçekleştirdi.

 

 

4.PANEL: SAĞLIKTA BİLGİ KİRLİLİĞİ

Sempozyumun ikinci günkü ilk oturumu Sağlıkta Bilgi Kirliliği başlığında oldu. Oturum Başkanlığını Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ömer Tontuş’un yaptığı oturumda, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elgiz Yılmaz ‘Sağlık Enformasyonunun Önemi’, İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren ‘Sağlıkta Bilgi Kirliliği ve Güvenilirliği’, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi ABD Başkanı Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu ‘Etik ve Sağlıkta Bilgi Kirliliği’ konularını ele aldı. Bu oturumda, Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan da, Medya ve Sağlıkta Bilgi Kirliliği konusunda sunum yaptı.

 

 

 

5. PANEL: GÖÇ VE HALK SAĞLIĞI

Oturum Başkanlığı’nı Başbakan Başdanışmanı ve eski Milletvekili Dr. Muhammed Murtaza Yetiş’in yaptığı 5. Panel, Göç ve Halk Sağlığı konusundaydı. Bu oturumda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ‘Göç ve Sağlık Sorunları’, AFAD Müdahale Daire Başkanı Fatih Özer ‘Türkiye’de Göçlerde Sunulan Hizmetler’, Kilis Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Göl ‘Göçmen Kampında Bir Gün’ ve SGGM Daire Başkanı Dr. Dt. Gül Ateş ‘Suriyeli Göçmenlerin Sağlığı’ (Sağlık Bakanlığı UNICEF Ortak Projesi) konusunda sunum gerçekleştirdi. Bu oturumda göç, sebep ve sonuçlarıyla sunulan sağlık hizmetleri, sağlık personeli ve bu hizmetlerin maliyetleri ele alındı.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo