Engellilerimizin İstihdamını Çalışma Hayatının Vazgeçilemez Şartı Olarak Görüyoruz

 

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü, sadece bir gün olarak kutlamak yerine, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamları ve çalışma hayatı içinde karşılaştıkları sorunların nasıl çözüme kavuşturulabileceğinin konuşulduğu bir gün olmalıdır. 

İstatistiklerin, dünyada engelli nüfusunun 500 milyonu aştığı bilgisini vermesine karşın, ülkemizdeki bu rakamın 8,5 milyona ulaşması azımsanamayacak bir rakam olmakla birlikte onlara karşı sorumluluklarımızın daha da arttığını vurgulamaktadır.

Engelli olmak, elbette kimsenin kendi tercihi değildir. Engelli insanımızın toplumsal hayata uyumu, katılım sağlamaları ve hayat standartlarının yükseltilmesi çağdaş ve modern anlayışın gereğidir. Engelliler ancak evrensel insan haklarından ve demokratik toplum kazanımlarından eşit ölçülerde yararlandıklarında önündeki engelleri kaldıracaktır.

Dolayısıyla engellilerimizin bu en önemli engellerinin başında ise, çalışma hayatında yer almada  bazen kural tanımaz uygulamalardan kaynaklı yaşadıkları sorunlardır.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) yapılmasının, kamuda bulunan engelli kadrolarının doldurulmasına yönelik olmasına rağmen her defasında beklentilerin çok çok altında engelli memur alımı yapılması, memur alımlarının alt seviyelere indirilmesi vatandaşlararası eşitlik ve sosyal devlet ilkesiyle asla bağdaşmamaktadır.

Örneğin, kamudaki engelli kadrolarına atama yapılmasını amaçlayan ve 2012 yılında gerçekleştirilen, 65 Bin engelli vatandaşımızın girdiği ÖMSS’nin ardından, 2011 yılında boş olan 23 Bin engelli kadrosuna 2012 itibari ile 20 Bin engelli memur istihdamı yerine 5 Bin 500 engelli memur alımı yapılmıştır. Bu kadroların daha da artırılarak engelli vatandaşlarımızın aktif olarak sosyal hayata kazandırılmaları elzemdir.

Engellilerimizin kamuda istihdam edilmesi sağlanmalı, kamu başta olmak üzere özel sektörde de iş hayatının içinde yer almasının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

Kamuda ve yerel yönetimlerde engelli personel istihdamında % 3 kuralına daha fazla hassasiyet gösterilmelidir.

Kamuda görev yapan engelli personel, mali ve sosyal haklar konusunda mağdur edilmemeli, çalışma koşulları bakımından rahat çalışabilecekleri fiziki düzenlemeler yapılmalıdır.

Yerel yönetimlerimiz tarafından, engelli vatandaşlarımız için kurum ve kent içi fiziki düzenlemelerin yanı sıra üretim ve hizmet odaklı istihdam projelerine yoğunluk verilmelidir.  

Ayrıca, 3 Aralık Özürlüler Günü kapsamında, Sendikamız Engelli Çalışanları Komisyonu öncülüğünde, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği işbirliğiyle, 8 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da engelli çalışanların sorunlarının masaya yatırılacağı ve çözüm önerilerinin sunulacağı bir sempozyum düzenleyeceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Sağlık-Sen olarak, bundan sonra da engellilerimizin sorunlarını yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasına taşımaya, kamuda istihdamlarının sağlanması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine dönük taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtiyor,  3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nü sorunların çözümünün miladı olması temennisiyle kutluyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo